Vad vill Lyftkraft?

eyespace ©socialstudent.co.uk

Vi vänder oss till dig som redan har tagit dig igenom analysfasen. Många kunniga människor som är missnöjda med dagens situation riskerar dock att fastna i en analys av dagens problem. Många webbplatser och forum ältar missnöjen med allt och alla, och de fokuserar på alla de hemskheter de europeiska folken utsätts för som ett resultat av kulturmarxismens framfart och maktelitens destruktiva agenda.

Vi vet redan att makteliten har en mot de vita ursprungsfolken fientlig agenda, som syftar till en total destruktion av alla etniskt homogena samhällen vilka har burits upp av en lång kulturtradition. Deras vision är en världsregering som styr ett rasblandat och lättmanipulerat konsumentproletariat av skuldslavar. Medborgarna tillåts att med några års mellanrum rösta på de alternativ som serveras dem av en media som till stora delar kontrolleras, eller rent av ägs, av samma maktelit. De vill även få oss att ständigt öka vår skuldbörda för att gynna elitens ultimata vinstmotor: en exponentiell ökning av krediter i form av nyskapade pengar.

Visst behövs en skarpsynt analys för att kunna ta fram bra lösningar som motverkar den mot oss fientliga utvecklingen. Men vi får inte fastna i ett ältande av problem eftersom det skapar en negativ och defaitistisk attityd. Hur tar vi oss ur det?

Vi måste istället tala om lösningar för hur vi ska kunna återinföra den förlorade yttrandefriheten i vårt land och säkerställa att vi som etniska svenskar har ett land i vilket vi har rätt att reglera vilka som får bo och verka här och odla vår kulturella särart. Dessa lösningar inbegriper givetvis en respekt för att andra folk skall ha rätt att verka på ett likartat sätt i deras hemländer. Det kommer att gynna mångfalden av kulturer och folk på vår jord, och det är således bra för alla folk.

Vi vill således att du skall tänka på ett mer lösningsorienterat sätt – att du skall öppna dina ögon för att se våra möjligheter snarare än de uppenbara problemen. Ju fler som börjar tänka på detta sätt, desto större möjligheter har vi att tillsammans åstadkomma en faktisk och radikal förändring till ett bättre samhälle.